Tarcza 2.0

Tarcza 2.0. to nowelizacja obejmująca min. ustewę COVID – 19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 weszła w życie 18.04.2020 i ma zastosowanie do już złożonych wniosków i zawartych umów.

 

Zwolnienie z ZUS – działalność bez pracowników

 

 1. Dla działalności założonych przed 1 kwietnia 2020 r.
 2. Limit przychodów nadal obowiązuje – 15 681 zł.
 3. Zwrot opłaconych składem za marzec (dla tych co opłacili).
 4. Ulga na start wyklucza zwolnienie.  (6 m-cy bez ZUS dla nowo powstałych JGD)

 

Zwolnienie z ZUS – działalność z pracownikami

 

 1. Dla działalności założonych przed 1 kwietnia 2020 r.
 2. Do 9 ubezpieczonych – 100 %zwolnienia
 3. Od 10 do 49 ubezpieczonych – 50% zwolnienia.
 4. Zwrot opłaconych składem za marzec (dla tych co opłacili za marzec).
 5. Ulga na start wyklucza zwolnienie.  (6 m-cy bez ZUS dla nowo powstałych JGD)

 

Ubezpieczony (właściciel, osoba współpracująca, pracownik na umowę o pracę, zlecenie ze społecznymi).

 

 

Świadczenie postojowe

 

 1. Działalność gospodarcza – zniesiony limit przychodu
 2. Spadek przychodu o co najmniej 15%  (wniosek na kwiecień – spadek o 15% - stosunek luty 2020 do marca 2020)
 3. Możliwość przedłużenia wypłat do 3 miesięcy.
 4. Działalność założona przed 1 lutym 2020.
 5. Umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 kwietnia 2020.

 

Mikropożyczka

 

 1. Maksymalnie 5000 zł.
 2. Również dla działalności bez pracowników.
 3. Możliwość umorzenia pożyczki.
 4. Wykreślenie wymogu utrzymania zatrudnienia.
 5. Wniosek https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

 

 

Dofinansowanie dla pracowników  na 3 miesiące

(wnioski dostępne na www.praca.gov.pl)

 

 1. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
  1. Obniżenie etatu max do 20%  - dofinansowanie 40% wynagrodzenia
  2. Obniżenie wynagrodzenia o 50% - dofinansowanie 50% min. wynagrodzenia (nie można obniżać poniżej 50%)
 2. Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
  1. 30% straty – dopłata 50% min. wynagrodzenia
  2. 50% straty - dopłata 70% min. wynagrodzenia
  3. 80% straty - dopłata 90% min. wynagrodzenia

 

Jest możliwość skorzystania z 2 powyższych rozwiązań dla różnych grup pracowników, nie ma informacji co do umów zleceń).

 

Do WUP możemy się ubiegać dla działalność założonych w tym roku-  przy spadku 25% przychodów możemy wykazać spadek miesiąc do miesiąca w 2020 roku lub wykazać spadek 15% porównując rok 2019 i 2020 – ten sam miesiąc.

 

Do PUP możliwe jest dofinansowanie do działalności niezatrudniających pracowników.

Obligatoryjnie trzeba wykazać spadek tych samych miesięcy porównując 2019 i 2020 rok (marzec 2019 do marca 2020). Nie ma możliwości porównania spadku miesiąc do miesiąca 2020 roku).

Warunkiem jest utrzymanie zatrudnienia lub w przypadku działalności bez pracowników – utrzymanie działalności gospodarczej.

Jeżeli skorzystaliśmy lub mamy zamiar skorzystać ze zwolnienia z ZUS należy to zaznaczyć przy składaniu wniosków do WUP lub PUP.

 

Powyższe wszystkie możliwe rodzaje pomocy nie wykluczają i można o nie wnioskować. Jedynie zwolnienie z ZUS i dofinansowanie do pracowników mogą się w części ZUS pokrywać – wtedy należy do WUP lub PUP uwzględnić informację że korzystamy ze zwolnienia ZUS.

 

 

Tarcza finansowa:

 

 1. Trzy programy (mikro, małe i średnie, duże firmy).
 2. Dla zatrudniających co najmniej 1 pracownika.
 3. Działalność aktywna na 31 grudnia 2019.
 4. Niezaleganie z podatkami na dzień 31 grudnia 2019.
 5. Do 324 tys. zł dla mikro firm i do 3,5 mln zł  dla małych i średnich.
 6. Wysokość umorzenia maksymalnie do 75%
 7. Wymagany spadek obrotów o minimum 25%.

 

Wyliczenie spadku miesiąc do miesiąca 2020 lub porównanie tego samego miesiąca z 2019 roku do 2020 roku.

Możliwość jest umorzenia pożyczki w wysokości 75% (50% umorzenia wynika z utrzymania pracowników przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji, 25% - dalsze prowadzenie działalności przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji)

Na co mogą być przeznaczone dofinansowania?

 • pokrycie kosztów działalności
 • 25% tej subwencji może być przeznaczone na spłaty kredytów
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi

 

Zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczka 5000 nie będą przeszkodą w otrzymaniu subwencji.